Skip to main content
TRIS - European Commission

Tietoja 2015/1535-menettelystä

Direktiivissä (EU) 2015/1535 säädetty ilmoitusmenettely on väline tiedotukselle, ehkäisylle ja vuoropuhelulle tuotteita ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevien teknisten määräysten alalla. Menettely auttaa käyttäjiä ennakoimaan ja ehkäisemään sellaisten kaupan esteiden kehittymistä, joilla on mahdollisesti vaikutusta käyttäjien toimintaan.