Skip to main content
TRIS - European Commission

Voit etsiä TRIS-tietokannasta tietoja eri hakuehdoilla mutta voit myös kirjautua sähköpostilistalle, hyödyntää EU:n virallisessa lehdessä julkaistuja vuositilastoja ja direktiivin (EU) 2015/1535 soveltamisesta annettuja kertomuksia. Voit myös luoda omia yksilöityjä toimintakertomuksia ja tilastoja.

Tietokantahaku

Teknisiä määräyksiä koskevat ehdotukset ilmoitetaan lataamalla TRIS-tietokantaan ilmoitusviesti (viesti 001) ja siihen liittyvä säädösehdotus. TRIS-tietokannassa käytettävissäsi ovat kaikki ilmoitusviestit ja säädösehdotukset luottamuksellisia tekstejä lukuun ottamatta.

Jos olet kiinnostunut tietyistä tuotteista tai valtioista, voit tutustua kyseisiin 2015/1535-ilmoituksiin TRIS-tietokannassa käyttäen erilaisia hakuehtoja, esimerkiksi ilmoitusnumeroa, valtiota, päivämäärää, tuotetta tai hakusanoja.

Sähköpostilista

Jos haluat saada sähköpostilla uusimmat tiedot sinua kiinnostavista ilmoituksista, voit kirjautua sähköpostilistalle. Saat automaattisen viestin, kun uusi ilmoitus julkaistaan.

Kertomukset Euroopan parlamentille

Direktiivin (EU) 2015/1535 8 artiklan mukaisesti komission on annettava joka toinen vuosi kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja talous- ja sosiaalikomitealle tämän direktiivin soveltamisen tuloksista. Nämä kertomukset julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Kertomukset ovat saatavilla myös verkkosivustollamme.

Interaktiiviset tilastot

Voit tutkia ilmoitusmenettelyä laajemmin interaktiivisella välineellämme, jolla voit luoda omia kaavioita, graafisia esityksiä ja tilastoja 2015/1535-ilmoituksista.

Keskeiset viranomaiset jäsenvaltioissa

Jokaisella jäsenvaltiolla on yhteyspiste 2015/1535-menettelyä varten. Yhteyspisteiden luettelot esitetään täällä.