Skip to main content
TRIS - European Commission

Predchádzanie technickým prekážkam obchodu

"Nedovoľte prekážkam zastaviť váš úspech"

Pri vašom podnikaní je úspech veľmi dôležitý. Aby ste ho dosiahli, usilujete sa odhaliť prekážky skôr, ako nadobudnú negatívny vplyv. Rovnaký postup sa uplatňuje na vnútornom trhu v prípade technických prekážok.

Cieľom postupu podľa smernice (EÚ) 2015/1535 je zamedziť vytvoreniu prekážok na vnútornom trhu skôr, ako sa prejavia. Členské štáty oznamujú Komisii svoje legislatívne návrhy týkajúce sa výrobkov a služieb informačnej spoločnosti, ktorá tieto návrhy analyzuje vzhľadom na právne predpisy EÚ. Členské štáty sa spolu s Komisiou na rovnakej úrovni podieľajú na tomto postupe a môžu tiež poskytovať svoje stanoviská k oznámeným návrhom.

Informačný systém o technických predpisoch:

  • vám pomáha získať informácie o nových návrhoch technických predpisov,
  • vám umožňuje podieľať sa na postupe 2015/1535.

Postup podľa smernice 2015/1535 je teda zároveň komunikačným nástrojom medzi Komisiou a členskými štátmi, v ktorom bude váš hlas vypočutý.

Rýchle vyhľadávanie

Oznámenia za posledné/-ých 7 dni/-í

Zoznam adresátov

Zaregistrovaním sa do jednej alebo viacerých kategórií oznámení môžete odteraz využívať náš automatický systém hlásení. TRIS Vás automaticky e-emailom upozorní na doručenie nového oznámeného textu vo Vami zvolenej kategórii.

REGISTROVAŤ SA TERAZ

Ste už zaregistrovaný? Jednoduchá registrácia alebo zrušenie registrácie.

Disclaimer

Please note that on 1st February 2020, the UK withdrew from the European Union. The video and other general guidance materials on this webpage were produced before that date and reflect the situation when the UK was still a Member State of the European Union.

Data protection

PROTECTION OF YOUR PERSONAL DATA

This provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).