Skip to main content
TRIS - European Commission

Cilj Postupka 2015/1535

Postupak je uspostavljen Direktivom Vijeća 83/189/EEZ 1983. godine. Ovaj je postupak prvi put kodificiran Direktivom 98/34/EZ od 22. lipnja 1998. i izmijenjen Direktivom 98/48/EZ od 20. srpnja 1998., poglavito radi proširenja primjene na usluge informacijskog društva. U posljednje vrijeme, postupak je kodificiran drugi put Direktivom (EU) 2015/1535.

Postupkom notifikacije 2015/1535 omogućava se Komisiji i državama članicama EU-a pregled tehničkih propisa koje države članice namjeravaju uvesti za proizvode (industrijske, poljoprivredne i ribarske) i usluge informacijskog društva prije njihovog usvajanja. Cilj je osigurati sukladnost tih tekstova s pravom EU-a i načelima unutarnjeg tržišta. U pojednostavljenom se obliku primjenjuje na države članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) te na Švicarsku i Tursku.

Glavne su koristi postupka:

  • otkrivanje novih prepreka na unutarnjem tržištu prije nego što imaju ikakav negativan učinak
  • otkrivanje protekcionističkih mjera
  • omogućiti državama članicama utvrđivanje stupnja sukladnosti notificiranih nacrta s pravom EU-a
  • omogućiti učinkovit dijalog između država članica i Komisije prilikom ocjene notificiranih nacrta
  • omogućiti gospodarskim subjektima izražavanje njihovog mišljenja i pravovremeno prilagođavanje njihovih djelatnosti budućim tehničkim propisima. Gospodarski subjekti koriste ovo pravo nadzora u velikoj mjeri i tako pomažu Komisiji i državnim tijelima pri otkrivanju prepreka u trgovini
  • utvrđivanje potreba za usklađivanjem na razini EU-a.