Skip to main content
TRIS - European Commission

Ako ste obaviješteni o projektu koji bi mogao stvoriti probleme ili prepreke Vašim profesionalnim djelatnostima, ne ustručavajte se izraziti Vaše mišljenje Europskoj komisiji. Komisija će uzeti Vaše primjedbe u obzir prilikom analize nacrta novog zakona notificiranog u okviru Direktive (EU) 2015/1535.

Kome se javiti?

Zainteresirane strane mogu poslati svoje primjedbe izravno Europskoj komisiji, DG Growth, odjelu B2 „Sprječavanje tehničkih prepreka”. Sve adrese i e-pošta mogu se pronaći pod „Kontakt”.„Kontakt”.

Koje informacije trebam poslati i kad?

Možete nas kontaktirati putem e-pošte. U poruci e-pošte trebate navesti naziv Vašeg poduzeća, uputu na notifikaciju i predmet notifikacije, kao i razlog zbog kojeg mislite da bi mogla izazvati prepreke Vašim djelatnostima (primjerice, zato što se mjerom pravi razlika između stranih i domaćih proizvoda ili zato što je suviše opterećujuća ili nije sukladna s pravom EU-a).

Savjetujemo Vam da nas kontaktirate što je prije moguće, kako bismo imali dovoljno dugo vremena za analizu Vaših primjedbi i, po potrebi, postavljanje dodatnih upita. U idealnom bi slučaju Vaše primjedbe trebali zaprimiti najmanje 5 tjedana prije završetka razdoblja mirovanja navedenog u bazi podataka TRIS.

Što potom slijedi?

Europska komisija, na temelju očitovanja poduzeća i vlastite analize, odlučuje o očitovanju u okviru Postupka 98/34. U slučaju izdavanja očitovanja, ono se šalje državi članici koja je poslala notifikaciju.

Podatak o slanju očitovanja u okviru Direktive (EU) 2015/1535 nalazi se na javnoj internetskoj stranici TRIS. Međutim, sadržaj očitovanja nije javno dostupan. Pristup je uređen Uredbom (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije. Možete zatražiti pristup tim dokumentima slanjem e-pošte na GROW-ACCES-DOCUMENTS@ec.europa.eu navodeći dokument koji Vas zanima.