Skip to main content
TRIS - European Commission

Osim pretraživanja baze podataka TRIS na temelju različitih kriterija, također se možete pretplatiti na popis primatelja e-pošte, iskoristiti godišnju statistiku objavljenu u Službenom listu i izvješća o djelovanju Direktive (EU) 2015/1535. Možete također izraditi vlastita prilagođena izvješća i statistiku o aktivnostima.

Pretraživanje baze podataka

Nacrti tehničkih propisa priopćavaju se učitavanjem notifikacijske poruke (poruka 001) uz nacrt teksta u bazu podataka TRIS. Sve su Vam notifikacijske poruke i svi nacrti tekstova, osim onih povjerljivih, dostupni u bazi podataka TRIS.

Ako Vas zanimaju određeni proizvodi ili države, možete pogledati notifikacije povezane s Postupkom 2015/1535 u bazi podataka TRIS, uporabom različitih kriterija za pretraživanje, kao što su broj notifikacije, država, datum, proizvod, ključne riječi itd.

Popis primatelja e-pošte

Kako biste bili redovito informirani putem e-pošte o notifikacijama koje Vas mogu zanimati, možete se pretplatiti na popis primatelja e-pošte. Primat ćete automatsku obavijest o objavi nove notifikacije.

Izvješća Europskom parlamentu

U skladu s člankom 8 Direktive (EU) 2015/1535 Komisija svake dvije godine podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Gospodarskom i socijalnom odboru izvješće o rezultatima primjene ove Direktive. Ova se izvješća objavljuju u Službenom listu EU-a. Možete ih pronaći i na našoj internetskoj stranici.

Interaktivna statistika

Kako biste vidjeli postupak notifikacije u širem kontekstu, možete koristiti naš interaktivni alat za izradu vlastitih dijagrama, grafičkih prikaza i statistike o notifikacijama u okviru Postupka 2015/1535.

Središnji odjeli u državama članicama

U svakoj državi članici postoji služba za kontakt za Postupak 2015/1535. Popis službi za kontakt možete pronaći ovdje.