Skip to main content
TRIS - European Commission

Što je tehnički propis?

Direktiva (EU) 2015/1535 primjenjuje se na sve nacrte tehničkih propisa. Tehnički propisi obuhvaćaju:

  • tehničke specifikacije;
  • druge zahtjeve;
  • propise o uslugama; i
  • propise kojima se zabranjuje proizvodnja, uvoz, stavljanje na tržište ili uporaba proizvoda ili se zabranjuje pružanje ili korištenje usluge ili poslovni nastan pružatelja usluge.

U smislu Direktive, „proizvod” znači svaki industrijski proizveden proizvod i svaki poljoprivredni proizvod, uključujući ribarske proizvode.

U pogledu usluga, Direktiva se primjenjuje samo na usluge informacijskog društva koje su definirane kao svaka usluga koja se u pravilu pruža uz naknadu, na daljinu, elektroničkom opremom te na pojedinačni zahtjev korisnika usluge.

„Tehnička specifikacija” je specifikacija sadržana u dokumentu kojom se utvrđuju značajke proizvoda, kao što su dimenzije, označivanje, pakiranje, razina kvalitete te postupci ocjene sukladnosti itd. Ovaj pojam također obuhvaća proizvodne metode i postupke.

„Drugi zahtjevi” obuhvaćaju zahtjeve za proizvod u svrhu zaštite potrošača odnosno okoliša, koji utječu na životni ciklus proizvoda nakon njegova stavljanja na tržište, kao što su uvjeti uporabe, ponovne uporabe ili recikliranja. Međutim, ovi uvjeti moraju značajno utjecati na sastav ili prirodu proizvoda ili njegova stavljanja na tržište.