Skip to main content
TRIS - European Commission

Par Direktīvu (ES) 2015/1535

Direktīvā (ES) 2015/1535 noteiktā paziņošanas kārtība ir informācijas, novēršanas un dialoga instruments ražojumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu tehnisko noteikumu jomā. Tā palīdz paredzēt un novērst tādu šķēršļu rašanos, kas varētu ietekmēt darbību.