Skip to main content
TRIS - European Commission

Direktīvas (ES) 2015/1535 procedūras mērķis

Kārtību izveidoja 1983. gadā ar Padomes Direktīvu 83/189/EEK. Šo kārtību pirmo reizi kodificēja ar 1998. gada 22. jūnija Direktīvu 98/34/EK un grozīja ar 1998. gada 20. jūlija Direktīvu 98/48/EK; galvenais iemesls — tās darbības jomas paplašināšana, piemērojot to Informācijas sabiedrības pakalpojumiem. Nesen kārtību kodificēja otro reizi ar Direktīvu (ES) 2015/1535.

Izmantojot Direktīvas (ES) 2015/1535 paziņošanas procedūru, Komisija un ES dalībvalstis var izskatīt tehniskos noteikumus, ko dalībvalstis vēlas ieviest attiecībā uz precēm (rūpnieciski ražotām precēm, kā arī lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem) un informācijas sabiedrības pakalpojumiem pirms to pieņemšanas. Mērķis ir nodrošināt, lai šie dokumenti būtu saderīgi ar ES tiesību aktiem un iekšējā tirgus principiem. Vienkāršotā veidā šī procedūra ir piemērojama Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalstīm, kuras ir parakstījušas Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ), un Šveicei un Turcijai.

Procedūra nodrošina šādas priekšrocības:

  • ļauj konstatēt jaunus iekšējā tirgus šķēršļus, pirms tie ir radījuši negatīvas sekas;
  • ļauj noteikt protekcionistiskus pasākumus;
  • ļauj dalībvalstīm noskaidrot, kādā mērā paziņotie projekti ir saderīgi ar ES tiesību aktiem;
  • nodrošina dalībvalstu un Komisijas efektīvu dialogu paziņoto projektu vērtēšanas procesā;
  • nodrošina, ka uzņēmēji tiek sadzirdēti, un ļauj viņiem laikus pielāgot savu uzņēmējdarbību turpmākajiem tehniskajiem noteikumiem. Uzņēmēji plaši izmanto savas tiesības rūpīgi izvērtēt iesniegtos projektus, tādējādi palīdzot Komisijai un valsts iestādēm noteikt tirdzniecības šķēršļus;
  • ļauj noteikt tiesību aktu saskaņošanas vajadzības ES līmenī.