Skip to main content
TRIS - European Commission

Papildus TRIS datubāzei, kurā meklēšanu var veikt, izmantojot dažādus kritērijus, jūs varat reģistrēties adresātu sarakstam, izmantot ikgadējos statistikas datus, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī, un ziņojumus par Direktīvas (ES) 2015/1535 darbību. Jūs varat izveidot arī savām vajadzībām atbilstošus darbības pārskatus un statistikas datus.

Meklēšana datubāzēs

Tehnisko noteikumu projektu var darīt zināmu, augšupielādējot TRIS datubāzē paziņojumu (paziņojumu 001), kam pievienots noteikumu projekta teksts. Visi paziņojumi un noteikumu projekta teksti, izņemot konfidenciālos, ir pieejami TRIS datubāzē.

Ja jūs interesē konkrētas preces vai valstis, jūs varat skatīt attiecīgos Direktīvas (ES) 2015/1535 paziņojumus TRIS datubāzē, izmantojot dažādus meklēšanas kritērijus, piemēram, veicot meklēšanu pēc paziņojuma numura, valsts, datuma, preces, atslēgvārda utt.

Adresātu saraksts

Lai varētu pa e-pastu saņemt jaunāko informāciju par jūs interesējošiem paziņojumiem, jūs varat reģistrēties adresātu sarakstā. Jūs saņemsiet automātisku ziņojumu, tiklīdz tiks publicēts jauns paziņojums.

Ziņojumu sniegšana Eiropas Parlamentam

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/1535 8. pantu Komisija ik pēc diviem gadiem Eiropas Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņo par šīs direktīvas piemērošanas rezultātiem. Šos ziņojumus Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tie ir atrodami arī mūsu tīmekļa vietnē.

Interaktīvie statistikas dati

Lai skatītu paziņošanas procedūru plašākā kontekstā, jūs varat izmantot mūsu interaktīvo rīku, ar kuru varat izveidot savus grafikus, shēmas un statistikas datus par Direktīvas (ES) 2015/1535 paziņojumiem.

Dalībvalstu centrālās struktūrvienības

Katrā dalībvalstī ir kontaktpunkts, kas atbild par Direktīvas (ES) 2015/1535 procedūru. Kontaktpunktu saraksts ir atrodams šeit.