Skip to main content
TRIS - European Commission

Ja jūs esat informēts par projektu, kas varētu radīt problēmas vai šķēršļus jūsu profesionālajai darbībai, savu viedokli dariet zināmu Eiropas Komisijai. Komisija ņems vērā šos komentārus, analizējot jaunā tiesību akta projektu, kas paziņots saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/1535.

Ar ko sazināties?

Ieinteresētās personas var nosūtīt savus komentārus tieši Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta B2 daļai “Tehnisko šķēršļu novēršana”. Visas adreses un e-pasti pieejami sadaļā „Kontakti”.

Kāda informācija būtu jāsūta un kad?

Jūs varat ar mums sazināties pa e-pastu. E-pasta vēstulē norādiet uzņēmuma nosaukumu, atsauci uz paziņojumu un paziņojuma tēmu, kā arī, kāpēc jūs uzskatāt, ka varētu rasties šķēršļi jūsu uzņēmējdarbībai (piemēram, jo pasākums ārvalstu un vietējās preces nostāda nevienlīdzīgā stāvoklī vai tas rada pārmērīgu slogu, vai tas nav saskaņā ar ES tiesību aktiem).

Aicinām jūs sazināties ar mums iespējami īsā laikā, lai mums būtu pietiekami daudz laika izanalizēt jūsu komentārus un vajadzības gadījumā uzdot papildu jautājumus. Būtu ļoti labi, ja jūsu komentārus mēs varētu saņemt vismaz 5 nedēļas pirms TRIS datubāzē norādītā bezdarbības perioda beigām.

Kas pēc tam?

Eiropas Komisija, pamatojoties uz uzņēmēju atbildes reakciju un ņemot vērā savu analīzi, nolemj, vai reaģēt saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/1535 procedūru. Ja ir bijusi atbildes reakcija, attiecīgā informācija tiek nosūtīta paziņotājai dalībvalstij.

Ziņas par to, ka attiecīgā informācija nosūtīta saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/1535, tiek ietvertas TRIS publiskajā tīmekļa vietnē. Tomēr saturs publiski nav pieejams. Piekļuvi saturam reglamentē Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem. Piekļuvi šiem dokumentiem var pieprasīt, nosūtot e-pasta vēstuli uz GROW-ACCES-DOCUMENTS@ec.europa.eu, norādot jūs interesējošo dokumentu.