Skip to main content
TRIS - European Commission

Tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršana

"Likvidējiet šķēršļus, kas traucē gūt panākumus"

Uzņēmējdarbībā svarīgi ir gūt panākumus, tāpēc ir būtiski konstatēt šķēršļus, kas varētu traucēt gūt sekmes, pirms tie radījuši negatīvas sekas. Tāds pats princips attiecas uz tehniskajiem šķēršļiem iekšējā tirgū.

Direktīvā (ES) 2015/1535 paredzētās kārtības mērķis ir novērst šķēršļu rašanos iekšējā tirgū pirms to realizēšanās. Dalībvalstis Komisijai paziņo par likumdošanas projektiem saistībā ar ražojumiem un Informācijas sabiedrības pakalpojumiem; Komisija analizē šos projektus, ņemot vērā ES tiesību aktus. Dalībvalstis šo kārtību ievēro ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Komisija, un arī tās var izdot atzinumus par paziņotajiem projektiem.

Tehnisko noteikumu informācijas sistēma:

  • sniedz jums informāciju par jauniem tehnisko noteikumu projektiem un
  • ļauj jums piedalīties Direktīvas (ES) 2015/1535 procedūrā.

Tādējādi Direktīvā (ES) 2015/1535 paredzētā kārtība ir arī Komisijas un dalībvalstu dialoga instruments, un šajā dialogā iedzīvotāji var paust savu viedokli.

Ātrā meklēšana

Paziņojumi par pēdējām 7 dienām

Adresātu saraksts

No šodienas varat izmantot jaunu automātisko brīdinājuma sistēmu, abonējot paziņojumu saņemšanas pakalpojumu vienā vai vairākās kategorijās. Kad jūsu izvēlētajā kategorijā vai kategorijās būs saņemti jauni paziņotie dokumenti, uz jūsu e-pastu tiks nosūtīts automātisks ziņojums no TRIS.

ABONĒT TŪLĪT

Vai jau esat pieteicies abonementam? Ērti pārvaldiet abonementu vai anulējiet to.

Disclaimer

Please note that on 1st February 2020, the UK withdrew from the European Union. The video and other general guidance materials on this webpage were produced before that date and reflect the situation when the UK was still a Member State of the European Union.

Data protection

PROTECTION OF YOUR PERSONAL DATA

This provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).