Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Dekrēts par patērētāju informēšanu, kas veicama, pārdodot nefasētus kosmētikas līdzekļus vai līdzekļus, kuri tiek fasēti tirdzniecības vietā vai tiek fasēti tūlītējai pārdošanai

Paziņojuma numurs:
2023/0652/FR (France)
Saņemšanas datums:
21/11/2023
Bezdarbības perioda beigas:
22/02/2024

Message