Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Projekts karaļa Dekrētam, ar ko attiecībā uz elektronisko rēķinu sagatavošanu starp uzņēmumiem un profesionāļiem īsteno 2022. gada 28. septembra Likumu Nr. 18/2022 par uzņēmumu izveidi un izaugsmi.

Paziņojuma numurs:
2024/0052/ES (Spain)
Saņemšanas datums:
02/02/2024
Bezdarbības perioda beigas:
06/05/2024
Komentārus sniedz:
Projekta teksts:
Ietekmes novērtējums:

Message