Skip to main content
TRIS - European Commission

Informacje o procedurze 2015/1535

Procedura powiadamiania ustanowiona dyrektywą (UE) 2015/1535 umożliwia informowanie, stosowanie środków zapobiegawczych i dialog w dziedzinie przepisów technicznych dotyczących produktów i usług społeczeństwa informacyjnego. Procedura ta pozwala przewidywać i uniemożliwiać powstawanie barier w handlu, które mogą mieć niekorzystny wpływ na Twoją działalność.