Skip to main content
TRIS - European Commission

Oprócz wyszukiwania w bazie danych TRIS według różnych kryteriów możesz również zapisać się na listę mailingową, wykorzystywać roczne statystyki publikowane w Dzienniku Urzędowym oraz sprawozdania na temat funkcjonowania dyrektywy (UE) 2015/1535. Możesz również tworzyć własne, dostosowane do potrzeb sprawozdania z działalności i statystyki.

Wyszukiwanie w bazie danych

Informacje o projektach przepisów technicznych są wprowadzane do bazy danych TRIS w postaci wiadomości (wiadomość 001) z załączonym tekstem projektu. Wszystkie wiadomości i teksty projektów, z wyjątkiem tekstów objętych poufnością, są ogólnodostępne w bazie danych TRIS.

Jeżeli interesują Cię konkretne produkty lub kraje, możesz sprawdzić powiązane powiadomienia w bazie TRIS za pomocą różnych kryteriów wyszukiwania, takich jak numer powiadomienia, kraj, data, produkt, słowo kluczowe itp.

Lista mailingowa

Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat interesujących Cię powiadomień, możesz zapisać się na listę mailingową. Będziesz wówczas otrzymywać automatycznie informacje o publikacji nowych powiadomień.

Sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z art. 8 dyrektywy (UE) 2015/1535 co dwa lata Komisja powinna przedkładać Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy. Sprawozdania są publikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Można je również znaleźć na naszej stronie internetowej.