Skip to main content
TRIS - European Commission

Zapobieganie barierom technicznym w handlu

"Nie pozwól, aby bariery przeszkodziły Ci w osiągnięciu sukcesu".

Sukces w działalności gospodarczej jest bardzo ważny. Aby go osiągnąć, próbujesz wykryć przeszkody zanim zaczną wywierać negatywne skutki. Ta sama zasada obowiązuje na rynku wewnętrznym w odniesieniu do barier technicznych.

Celem procedury przewidzianej w dyrektywie (UE) 2015/1535 jest zapobieganie tworzeniu barier na rynku wewnętrznym zanim staną się faktem. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o projektach legislacyjnych dotyczących produktów i usług społeczeństwa informacyjnego, a Komisja analizuje je w świetle przepisów UE. Państwa członkowskie uczestniczą w procedurze na równi z Komisją i również mogą wydawać opinie na temat zgłoszonych projektów.

System informacji o przepisach technicznych:

  • pomaga w uzyskiwaniu informacji na temat nowych projektów przepisów technicznych oraz
  • pozwala uczestniczyć w procedurze 2015/1535.

Procedura 2015/1535 jest zatem również narzędziem dialogu między Komisją a państwami członkowskimi, w którym liczy się także Twój głos.

Szybkie wyszukiwanie

Powiadomienia z ostatniego(-ich) 7 dnia(dni)

Lista wysyłkowa

Od teraz możesz korzystać z naszego automatycznego systemu powiadamiania, subskrybując jedną lub więcej kategorii powiadomień. Serwis TRIS będzie automatycznie powiadamiał Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej w momencie otrzymania notyfikowanego tekstu z wybranej przez Ciebie kategorii.

SUBSCRIBE NOW

Już posiadasz już subskrypcję? Łatwo zarządzaj swoją subskrypcją lub ą anuluj.

Disclaimer

Please note that on 1st February 2020, the UK withdrew from the European Union. The video and other general guidance materials on this webpage were produced before that date and reflect the situation when the UK was still a Member State of the European Union.

Data protection

PROTECTION OF YOUR PERSONAL DATA

This provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).