Skip to main content
TRIS - European Commission

Podrobnosti obvestila

zaščito tretjih oseb, ki niso udeležene v prometu ter se nahajajo na lokacijah in v objektih ob cestah.

Številka obvestila:
2023/0476/BG (Bulgaria)
Datum prejema:
02/08/2023
Konec mirovanja:
03/11/2023
Osnutek besedila:

Message