Skip to main content
TRIS - European Commission

ochrany tretích strán, ktoré nie sú účastníkmi cestnej premávky a nachádzajú sa na miestach a v zariadeniach na strane jazdného pruhu pre cestnú premávku.

Číslo oznámenia:
2023/0476/BG (Bulgaria)
Dátum doručenia:
02/08/2023
Koniec zastavenia konania:
03/11/2023
Návrh znenia:

Message