Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Наредба за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях

Нотификационен номер:
2023/0476/BG (Bulgaria)
Дата на получаване:
02/08/2023
Край на период на прекъсване:
03/11/2023
Проект на текст:

Message