Skip to main content
TRIS - European Commission

ändring av tobaks- och rökvaruförordningen i samband med upprättandet av en förteckning över tillsatser som är förbjudna för e-cigaretter och tobaksprodukter

Anmälningsnummer:
2023/0475/NL (Netherlands)
Inkommet datum:
02/08/2023
Slut på frysning:
03/11/2023 (withdrawn)

Message