Skip to main content
TRIS - European Commission

emenda tar-Regolament dwar it-Tabakk u l-Prodotti tat-Tipjip b’rabta mal- l-istabbiliment ta’ lista ta’ addittivi pprojbiti għal sigaretti elettroniċi u prodotti tat-tabakk

In-Numru tan-Notifika:
2023/0475/NL (Netherlands)
Data tal-wasla:
02/08/2023
Tmiem tal-Waqfien:
03/11/2023 (withdrawn)

Message