Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

изменение на Наредбата за тютюневите изделия и изделията за пушене във връзка със създаването на списък на добавките, забранени за електронни цигари и тютюневи изделия

Нотификационен номер:
2023/0475/NL (Netherlands)
Дата на получаване:
02/08/2023
Край на период на прекъсване:
03/11/2023 (withdrawn)

Message