Skip to main content
TRIS - European Commission

Szczegóły powiadomienia

zmiana rozporządzenia w sprawie wyrobów tytoniowych i wyrobów do palenia w związku z ustanowieniem wykazu zakazanych dodatków do papierosów elektronicznych i wyrobów tytoniowych

Numer powiadomienia:
2023/0475/NL (Netherlands)
Data otrzymania:
02/08/2023
Koniec zawieszenia:
03/11/2023 (withdrawn)

Message