Skip to main content
TRIS - European Commission

Nařízení, kterým se po sedmé mění stavební nařízení č. 112/2012

Číslo oznámení:
2023/9008/IS (Iceland)
Datum přijetí:
21/07/2023
Ukončení odkladné lhůty:
24/10/2023 (closed)
Konečné znění:

Message