Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Määrus, millega muudetakse seitsmendat korda ehitusmäärust nr 112/2012

Teatise number:
2023/9008/IS (Iceland)
Teatise saamise kuupäev:
21/07/2023
Ooteaja lõpp:
24/10/2023 (closed)
Lõpptekst:

Message