Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Наредба за изменение, за седми път, на Наредбата за строителство № 112/2012

Нотификационен номер:
2023/9008/IS (Iceland)
Дата на получаване:
21/07/2023
Край на период на прекъсване:
24/10/2023 (closed)
Окончателен текст:

Message