Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Regula, ar ko septīto reizi groza Būvniecības regulu Nr. 112/2012

Paziņojuma numurs:
2023/9008/IS (Iceland)
Saņemšanas datums:
21/07/2023
Bezdarbības perioda beigas:
24/10/2023 (closed)
Galīgais teksts:

Message