Skip to main content
TRIS - European Commission

Pranešimo informacija

Taisyklės, kuriomis septintą kartą iš dalies keičiamos Statybos taisyklės Nr. 112/2012

Pranešimo numeris:
2023/9008/IS (Iceland)
Gauti duomenys:
21/07/2023
Status quo pabaiga:
24/10/2023 (closed)
Fiskalinės priemonės:

Message