Skip to main content
TRIS - European Commission

změna nařízení o tabákových a kuřáckých výrobcích v souvislosti s vytvořením seznamu přísad zakázaných pro elektronické cigarety a tabákové výrobky

Číslo oznámení:
2023/0544/NL (Netherlands)
Datum přijetí:
19/09/2023
Ukončení odkladné lhůty:
20/12/2023
Podání připomínek ze strany:

Message