Skip to main content
TRIS - European Commission

Szczegóły powiadomienia

zmiana rozporządzenia w sprawie wyrobów tytoniowych i wyrobów do palenia w związku z ustanowieniem wykazu zakazanych dodatków do papierosów elektronicznych i wyrobów tytoniowych

Numer powiadomienia:
2023/0544/NL (Netherlands)
Data otrzymania:
19/09/2023
Koniec zawieszenia:
20/12/2023
Uwagi przedstawione przez:

Message