Skip to main content
TRIS - European Commission

 zmena nariadenia o tabakových výrobkoch a výrobkoch na fajčenie v súvislosti s ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných prídavných látok pre elektronické cigarety a tabakové výrobky

Číslo oznámenia:
2023/0544/NL (Netherlands)
Dátum doručenia:
19/09/2023
Koniec zastavenia konania:
20/12/2023
Komentáre uverejnil/-a:

Message