Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

tubaka- ja suitsetamistooteid käsitleva määruse muutmine seoses e-sigarettides ja tubakatoodetes keelatud lisaainete loetelu kehtestamisega

Teatise number:
2023/0544/NL (Netherlands)
Teatise saamise kuupäev:
19/09/2023
Ooteaja lõpp:
20/12/2023
Märkuste esitaja:

Message