Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Tabakas un smēķēšanas izstrādājumu noteikumu grozīšana saistībā ar aizliegto piedevu saraksta izveidi e-cigaretēm un tabakas izstrādājumiem

Paziņojuma numurs:
2023/0544/NL (Netherlands)
Saņemšanas datums:
19/09/2023
Bezdarbības perioda beigas:
20/12/2023
Komentārus sniedz:

Message