Skip to main content
TRIS - European Commission

Oplysninger om notifikationen

Udkast til lov om ændring af lov om håndtering af emballage og emballageaffald samt visse andre love.

Notifikationsnummer:
2023/0351/PL (Poland)
Modtagelsesdato:
07/06/2023
Afslutning af status quo-periode:
11/09/2023 (closed)
Forslagstekst:
Konsekvensundersøgelse:
Endelig tekst:

Message