Skip to main content
TRIS - European Commission

Podrobnosti obvestila

Predlog zakona o spremembi Zakona o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter nekaterih drugih zakonov

Številka obvestila:
2023/0351/PL (Poland)
Datum prejema:
07/06/2023
Konec mirovanja:
11/09/2023 (closed)
Osnutek besedila:
Presoja vpliva:
Končno besedilo:

Message