Skip to main content
TRIS - European Commission

Hvis De er blevet informeret om et udkast, som kan medføre problemer eller skabe hindringer for Deres erhvervsmæssige aktiviteter, skal De ikke tøve med at sende Deres kommentarer til Europa-Kommissionen. Kommissionen vil så tage hensyn til disse kommentarer i forbindelse med analysen af udkast til ny lovgivning, der er notificeret inden for rammerne af direktiv (EU) 2015/1535.

Hvem bør vi kontakte?

Interesserede parter kan fremsende deres kommentarer direkte til Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er, afdeling B2 "Forebyggelse af tekniske hindringer". Alle adresser og e-mailadresser findes under  "Kontakt".

Hvilke oplysninger skal vi sende, og hvornår?

De kan kontakte os via e-mail. E-mailen skal indeholde navnet på Deres virksomhed, notifikationens reference og notifikationens emne samt en beskrivelse af, hvorfor De mener, at den kunne skabe hindringer for Deres aktiviteter (f.eks. fordi foranstaltningen forskelsbehandler udenlandske og nationale produkter, eller fordi den medfører uforholdsmæssige belastninger eller ikke er i overensstemmelse med EU-lovgivning).

Vi opfordrer til at kontakte os hurtigst muligt, så vi har tilstrækkelig mulighed for at analysere Deres kommentarer og stille yderligere spørgsmål, hvis det er nødvendigt. Ideelt set bør vi modtage kommentarerne senest fem uger før udgangen af status quo-perioden anført i TRIS-databasen.

Hvad er det næste skridt?

På grundlag af virksomheders reaktioner og egne analyser beslutter Europa-Kommissionen, hvorvidt den skal fremsætte en reaktion under 2015/1535-proceduren. Hvis der fremsættes en reaktion, sendes den til den notificerende medlemsstat.

Oplysninger om, at der er blevet fremsendt en reaktion i henhold til direktiv (EU) 2015/1535 offentliggøres på det offentlige websted TRIS. Reaktionernes indhold er dog ikke offentligt tilgængeligt. Adgang til disse oplysninger reguleres af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. De kan anmode om adgang til disse dokumenter ved at sende en e-mail til GROW-ACCES-DOCUMENTS@ec.europa.eu med angivelse af de dokumenter, De interesserer Dem for.