Skip to main content
TRIS - European Commission

Forebyggelse af tekniske handelshindringer

"Lad ikke hindringer stå i vejen for Deres succes"

Det er helt centralt for virksomheder at opnå succes. For at opnå dette forsøger virksomheder at identificere hindringer, før de får en negativ indvirkning. Det samme princip gælder for tekniske handelshindringer i det indre marked.

(EU) 2015/1535-proceduren har til formål at forhindre, at der opstår hindringer for det indre marked. Medlemsstater notificerer deres lovgivningsmæssige projekter vedrørende produkter og informationssamfundets tjenester til Kommissionen, som analyserer de pågældende projekter på baggrund af EU-lovgivning. Medlemsstaterne deltager på lige fod med Kommissionen i denne procedure og kan også tilkendegive deres holdninger til de notificerede udkast.

TRIS-database (Technical Regulations Information System):

  • er med til at informere om nye udkast til tekniske forskrifter og
  • giver Dem mulighed for at deltage i 2015/1535-proceduren.

På den måde fungerer 2015/1535-proceduren også som et forum for dialog mellem Kommissionen og medlemsstaterne, hvor Deres stemme kan blive hørt.

Hurtig søgning

Notifikationer for de seneste 7 dage

Mailingliste

Fra i dag kan du anvende vores automatiske meddelelsessystem ved at abonnere på én eller flere notifikationskategorier. TRIS vil automatisk meddele dig via e-mail, så snart en ny, notificeret tekst modtages inden for den kategori/de kategorier, du har valgt.

ABONNÈR NU

Abonnerer du allerede? Ændr dit abonnement eller opsig det.

Disclaimer

Please note that on 1st February 2020, the UK withdrew from the European Union. The video and other general guidance materials on this webpage were produced before that date and reflect the situation when the UK was still a Member State of the European Union.

Data protection

PROTECTION OF YOUR PERSONAL DATA

This provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).