Skip to main content
TRIS - European Commission

Ud over at bruge TRIS-databasen til søgninger ud fra bestemte kriterier, kan De også abonnere på mailinglisten, anvende de årlige statistikker, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, og rapporter om anvendelsen af direktiv (EU) 2015/1535. De kan ligeledes oprette Deres egne skræddersyede aktivitetsrapporter og -statistikker.

Databasesøgning

Udkast til tekniske forskrifter meddeles ved at uploade en notifikationsmeddelelse (meddelelse 001) sammen med udkastteksten til TRIS-databasen. Alle notifikationsmeddelelser og udkasttekster, med undtagelse af fortrolige dokumenter, findes i TRIS-databasen.

Hvis De interesserer Dem for bestemte produkter eller lande, kan De gennemse de relaterede 2015/1535-notifikationer i TRIS-databasen ved hjælp af forskellige søgekriterier såsom notifikationsnummer, land, dato, produkt, nøgleord osv..

Mailingliste

De kan abonnere på mailinglisten for at blive opdateret via e-mail om notifikationer, der kunne have interesse for Dem. Derefter modtager De en automatisk meddelelse, når der offentliggøres en ny notifikation.

Rapportering til Europa-Parlamentet

I henhold til artikel 8 i direktiv (EU) 2015/1535 skal Kommissionen hvert andet år aflægge rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om resultaterne af anvendelsen af dette direktiv. Disse rapporter offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. De findes også på vores websted.

Interaktive statistikker

For at se notifikationsproceduren i en bredere sammenhæng kan De bruge vores interaktive værktøj til at lave Deres egne diagrammer, grafer og statistikker vedrørende 2015/1535-notifikationer.

Centrale enheder i medlemsstaterne

Der findes et kontaktpunkt for 2015/1535-proceduren i alle medlemsstater. Listen over kontaktpunkter findes her.