Skip to main content
TRIS - European Commission

Szczegóły powiadomienia

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Numer powiadomienia:
2023/0351/PL (Poland)
Data otrzymania:
07/06/2023
Koniec zawieszenia:
11/09/2023
Tekst projektu:
Ocena skutków:

Message