Skip to main content
TRIS - European Commission

Návrh zákona, kterým se mění zákon o nakládání s obaly a obalovými odpady a některé další zákony.

Číslo oznámení:
2023/0351/PL (Poland)
Datum přijetí:
07/06/2023
Ukončení odkladné lhůty:
11/09/2023 (closed)
Text návrhu:
Posouzení dopadu:
Konečné znění:

Message