Skip to main content
TRIS - European Commission

Pranešimo informacija

Nuostatos, kuriomis iš dalies keičiamos Švedijos kelių administracijos taisyklės (VVFS 2003:19) dėl į traktorius pakeistų automobilių ir į II klasės variklinę įrangą pakeistų automobilių

Pranešimo numeris:
2023/0503/SE (Sweden)
Gauti duomenys:
17/08/2023
Status quo pabaiga:
20/11/2023 (closed)
Poveikio vertinimas:
Fiskalinės priemonės:

Message