Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Разпоредби за изменение на Правилника на шведската пътна администрация (VVFS 2003:19) относно автомобилите, преобразувани в трактори, и автомобилите, преобразувани в моторизирано оборудване от клас II

Нотификационен номер:
2023/0503/SE (Sweden)
Дата на получаване:
17/08/2023
Край на период на прекъсване:
20/11/2023 (closed)
Оценка на въздействието:
Окончателен текст:

Message