Skip to main content
TRIS - European Commission

Pojedinosti notifikacije

Odredbe o izmjeni Propisâ Švedske uprave za ceste (VVFS 2003:19) o automobilima konvertiranima u traktore i automobilima konvertiranima u motornu opremu razreda II.

Broj notifikacije:
2023/0503/SE (Sweden)
Datum zaprimanja:
17/08/2023
Prestanak razdoblja mirovanja:
20/11/2023 (closed)
Procjena utjecaja:
Konačni tekst:

Message