Skip to main content
TRIS - European Commission

Ilmoituksen tiedot

Määräykset traktoreiksi muutetuista autoista sekä II-luokan moottorityökoneiksi muutetuista autoista annettujen Ruotsin tielaitoksen määräysten (VVFS 2003:19) muuttamisesta

Ilmoituksen numero:
2023/0503/SE (Sweden)
Saapumispäivä:
17/08/2023
Odotusajan päättyminen:
20/11/2023 (closed)
Vaikutustenarviointi:
Lopullinen teksti:

Message