Skip to main content
TRIS - European Commission

Ustanovenia, ktorými sa menia predpisy Švédskej správy ciest (VVFS 2003:19) o vozidlách prerobených na traktory a vozidlách prerobených na motorizované zariadenia triedy II

Číslo oznámenia:
2023/0503/SE (Sweden)
Dátum doručenia:
17/08/2023
Koniec zastavenia konania:
20/11/2023 (closed)
Hodnotenie vplyvu:
Konečné znenie:

Message