Skip to main content
TRIS - European Commission

Prevenzjoni ta’ ostakli tekniċi għall-kummerċ

"Tħallix l-ostakli iwaqqfuk milli tagħmel suċċess"

Is-suċċess huwa importanti ħafna għan-negozju tiegħek. Sabiex tikseb dan is-suċċess inti tipprova tiskopri l-ostakli qabel ma jkollhom kwalunkwe effett negattiv. L-istess prinċipju japplika fis-suq intern għall-ostakli tekniċi.

Il-proċedura (UE) 2015/1535 għandha l-għan li timpedixxi l-ħolqien ta' ostakoli fis-suq intern qabel dawn ifiġġu. L-Istati Membri jinnotifikaw il-proġetti leġiżlattivi tagħhom rigward il-prodotti u s-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika lill-Kummissjoni li tanalizza dawn il-proġetti fid-dawl tal-leġiżlazzjoni tal-UE. L-Istati Membri jipparteċipaw f’din il-proċedura b'mod ugwali għall-Kummissjoni u jistgħu jippreżentaw ukoll l-opinjonijiet tagħhom dwar l-abbozzi notifikati.

Is-Sistema ta’ Informazzjoni dwar ir-Regolamenti Tekniċi:

  • tgħinek tkun infurmat dwar regolamenti tekniċi abbozzati ġodda u
  • tippermettilek li tipparteċipa fil-proċedura 2015/1535.

Għalhekk, il-proċedura 2015/1535 hija wkoll għodda ta' djalogu bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri li fiha tista' ssemma' leħnek.

Tiftixa Rapida

Notifiki għall-aħħar 7 jiem

Lista tal-Indirizzi

Mil-lum tista’ tuża s-sistema ta’ twissija awtomatika tagħna, billi tabbona għal kategorija ta’ notifika waħda jew aktar. TRIS għandu jinnotifikak awtomatikament permezz ta’ posta elettronika hekk kif jirċievi test ġdid innotifikat fil-kategorija jew il-kategoriji li għażilt.

ABBONA ISSA

Diġà abbonat? Immaniġġja l-abbonament tiegħek jew ħassar l-abbonament faċilment.

Disclaimer

Please note that on 1st February 2020, the UK withdrew from the European Union. The video and other general guidance materials on this webpage were produced before that date and reflect the situation when the UK was still a Member State of the European Union.

Data protection

PROTECTION OF YOUR PERSONAL DATA

This provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).