Skip to main content
TRIS - European Commission

Dwar il-proċedura 2015/1535

Il-proċedura ta' notifika stabbilita bid-Direttiva (UE) 2015/1535 hija għodda għall-informazzjoni, il-prevenzjoni u d-djalogu fil-qasam tar-regolamenti tekniċi dwar il-prodotti u s-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika. Tgħinek tantiċipa u timpedixxi l-ħolqien ta' ostakoli għall-kummerċ li x'aktarx jaffettwaw l-attivitajiet tiegħek.