Skip to main content
TRIS - European Commission

Návrh nařízení ministra infrastruktury o schvalování typu tramvají a trolejbusů.

Číslo oznámení:
2023/0403/PL (Poland)
Datum přijetí:
30/06/2023
Ukončení odkladné lhůty:
03/10/2023 (closed)
Text návrhu:
Posouzení dopadu:
Konečné znění:

Message