Skip to main content
TRIS - European Commission

Mionsonraí an Fhógra

Dréacht-Rialachán ón Aire Bonneagair maidir le cineál-cheadú tramanna agus busanna tralaí.

Uimhir an Fhógra:
2023/0403/PL (Poland)
An dáta ar a bhfuarthas é/í:
30/06/2023
Deireadh leis an Tréimhse Neamhghníomhaíochta:
03/10/2023 (closed)
Dréacht-téacs:
Measúnú tionchair:
Téacs Deiridh:

Message